نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

طی گزارشی که در ماه گذشته ارئه شد، Windows 10 به بیشترین سهم خود به صورت تمام وقت در بازار استیم رسیده بود، و به نظر می رسد که این OS است که هم اینک جایگاه خود در پلتفرم را به عنوان سیستم مورد استفاده تقریباً نیمی از تمامی بازیکنان مستحکم می کند. آخرین بررسی سخت افزاری بیانگر این است که هم اکنون Windows 10 مورد استفاده 49.6 درصد کاربران استیم است که این خود یک افزایش ناچیز از مقدار 49.33 درصدی به شمار می آید که در ماه گذشته گزارش شد. با ویندوزسنتر همراه باشید.

Steam On Windows 10

استیم

آخرین بررسی حاکی ار آن است که از مجموع 49.6 درصد کاربران، 48.37 درصد آنها نسخه 64 بیتی Windows 10 را بکار میبرند، در حالی که 1.23 درصدشان از نسخه 32 بیتی استفاده می کردند. نسخه 64 بیتی Windows 7 تنها نسخه تکراری مایکروسافت OS بود که افزایش کاربری تا سقف 28.82 درصدی را نشان می داد. تمامی نسخه های دیگر OS کاهش یا رکود به جا مانده را نشان می دادند. به طورکلی، در حال حاضر 95.40 درصد بازیکنان استیم از Windows استفاده می کنند که این خود بیانگر کاهش 0.06 درصدی در مقایسه با ماه گذشته است.

در این میان، به دلیل افزایش ناچیزی که در کاربرد نسخه 10.12.1 وجود دارد، مبنای کاربرد OS X تا 0.07 درصد افزایش یافت و به این معنا است که سیستم  بر روی 3.59 درصد بازیکنان استیم حساب می کند.

Linux کاهش آهسته و ثابت خود را ادامه می دهد و هم اکنون به دنبال کاربری 0.88 درصدی از سوی تمامی کاربران استیم است.

اولویت های سخت افزاری کم و بیش مشابه گزارش قبلی به قوت خود باقی بود. هنوز RAM 8 GB در مقایسه با گرافیک RAM 1 GB بیشترین شکل استفاده از سیستم به حساب می آید. رزولوشن نمایشگر اولیه در مورد یک تک مانیتور در مقدار 1080×1920 پیکسل به قوت خود باقی است و رزولوشن راه اندازی یک چند مانیتوری  1080×3840 پیکسل است. NVIDIA GTX 970 بیشترین مدل متداول استفاده از کارت گرافیک است که مورد استفاده 4.90 درصد تمامی بازیکنان استیم می باشد.

 بنابر تمامی موارد فوق، ذکر این نکته مهم است که گزارش ماهیانه آمارهای نرم افزار استیم بر مبنای بررسی های تصادفی است، به طوریکه امکان شرح موقعیت با تمام دقت وجود ندارد.

پیوست
منبع: Neowin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour