نرم افزار دوربین در ویندوز ۱۰ موبایل ویژگی های زیادی از لومیا کمرا ۵ قرض گرفته است.

آیا گوشی شما برای بروزرسانی لومیا دنیم به همراه لومیا کمرا ورژن ۵ واجد شرایط نمی باشد؟ نگران نباشید، ماکروسافت برخی از ویژگی های لومیا کمرا ۵ را به دوربین ویندوز ۱۰ اضافه نموده است. تجربه جدیدی از بارگذاری دوربین، همراه با معجونی از ویژگی های لومیا کمرا ۵ این بار در برنامه پیش فرض دوربین ویندوز ۱۰ موبایل دریافت کنید.

اپلیکیشن Masks ادیتور قدرتمند تصاویر

اپلیکیشن Masks ادیتور قدرتمند تصاویر

قطعا اپلیکیشن های زیادی مبنی بر ادیت عکس دیده اید و با آن کار کرده اید که هرکدام خوصیت های جالب خاص خود را دارا می باشد . اکنون یک…