تـأسف آور است اما تئوری های توطئه آمیز در عصر اطلاعات امروز افزایش یافته است

به نظر شما از اطلاعات و تکنولوژی به شیوه های درست استفاده می شود؟ آیا کسی به فکر سوء استفاده نیست؟ با ویندوزسنتر همراه باشید تا جواب این سوالات برایتان شفاف شود. کواین تن پلامر در گذشته تنها استفاده از ب...