ترول های مایکروسافت برای آلفابت گوگل!

شرکت گوگل در روزهای اخیر خبر از تجدید ساختار خود داده و شرکت خود را گسترده تر کرده و گوگل در حال حاضر به یکی از زیر مجموعه های شرکت بزرگتری به…