تصاویر زمینه، Dark Lumia

زیباساختن صفحه استارت گوشی و یا صفحه ی قفل،گاهی به یکی از دغدغه های کابران ویندوزفونی تبدیل می شود.از این رو نرم افزار های مختلفی وجود دارند که حاوی عکس هایی مناسب برای گوشی هستند. "Dark Lumia"نرم افزاری است،ش...