10586

بحث و تبادل نظر در مورد بیلد 10586 ویندوز 10 موبایل

همانطور که میدانید بامداد امروز بیلد 10586 ویندوز 10 موبایل منتشر شد. بسیاری از کاربران براحتی موفق به نصب آن شدند. اما آنچه برای جامعه ویندوزی مهم است میزان رضایت…