3 راه برای حذف فایل هایی که حذف نمی شوند

جابجایی یا حذف یک فایل کار راحتی است، اما بعضی وقت ها ویندوز با آدم راه نمی آید. به دلایلی کاملا واضح، ویندوز اجازه حذف فایلی را که توسط یک…