امروز Sunday 21 July 2019

اپ سنتر: ۱Password بالاخره عرضه شد

اپلیکیشن ۱Password به صورت یونیور سال در استور عرضه شد، کاربرد این اپلیکیشن ذخیره تمام رمز های شما با امنیت بالا می باشد. البته یک نسخی قدیمی در استور نیز وجو…