رمز عبور

سه نکته مهم برای آسان سازی مدیریت کلمات عبور

کلمات عبور اسباب مزاحمت اند و در عین حال ضروری و لازم. ساختن شان رنج است و مدیریت و حفظ کردنشان عذاب. اما در مقابل برای حفظ امنیت حساب های کاربری مختلف واجب و پر اهمیتند. امروزه با گسترش روزافزون پسوردهای بیومت...

اپ سنتر: ۱Password بالاخره عرضه شد

اپلیکیشن ۱Password به صورت یونیور سال در استور عرضه شد، کاربرد این اپلیکیشن ذخیره تمام رمز های شما با امنیت بالا می باشد. البته یک نسخی قدیمی در استور نیز وجو دارد که مربوط به سال ۲۰۱۳ می باشد، که خوشبختانه توس...