به دنبال بهترین گوشی ویندوزفونی جدید هستید؟

اگر شما به دنبال بهترین گوشی ویندوزفونی جدید هستید باید بگوییم گوشی های خوبی برایتان مد نظر داریم. در بین تعداد گسترده گوشی های ویندوزفونی اگر اسمی از گوشی در…

دیدگاهی دیگر: “چرا ویندوزفون؟”

شاید برای شمایی که دارای گوشی های ویندوزفون هستید پیش آمده باشد تا از اطرافیان خود بار ها این سوال را شنیده باشید:«چرا ویندوزفون؟؟؟». میتوان گفت که اکثر جواب ها…