گوی برفی

چگونه زمین به یک گوی برفی تبدیل شد؟

حدود 717 میلیون سال پیش، در زمین عصر یخ بندانی پدید آمد که وسعت بی‌نظیری از قطب تا مناطق استوایی داشته و سبب یخ زدن کل کره زمین شد. چگونه زمین به یک گوی برفی تبدیل شد؟ به نقل از بی‌بی‌سی، یخ بندان Sturtian،...