مترجم

قابلیت مترجم برای اسکایپ ویندوز

اسکایپ قابلیت مترجم را در حال حاضر برای همه کاربران ویندوز اسکایپ در دسترس قرار داده است. مایکروسافت امروز اعلام کرد که در حال حاضر قابلیت مترجمی این نرم افزار تکمیل شده است و تمام کاربران اسکایپ ویندوز هم اکن...