پنج برنامه ی برگزیده ی هفته به انتخاب Lumia Conversation

در این پست همانند هفته های پیشین مروری خواهیم داشت بر پنج برنامه ی برگزیده ی هفته به انتخاب Lumia Conversation با ویندوزسنتر همراه باشید… Slack  برنامه ی شبکه ی اجتماعی Slack که…