بیلد 2016: اعلان های مانند ویجت در اکشن سنتر

در مراسم بیلد 2016، مایکروسافت چند مورد از تغییرات مربوط به اکشن سنتر و اعلان ها را معرفی کرد. در آخرین مورد، مایکروسافت نوع جدیدی از اعلان های را در…