Comfort WH-308

[آپدیت پست] بررسی هدفون Comfort WH-308 موجود در جعبه لومیا 950 و لومیا 950XL

شنیدن صدای موزیک به صورت آرام فقط با هدفون انجام می گیرد و داشتن یک هدفون خوب امری مهم می باشد. از همه طور هدفونی هم نمی شود استفاده کرد به این دلیل که ممکن است به گوش شما صدمه بزند و استاندارد نباشد. برای این ...