بازی خاطره انگیز “نقطه بازی” The Dot Game + نقد بازی

قطعا در دوران کودکی و نوجوانی نقطه بازی را بازی کرده اید و با این بازی خاطرات زیادی داشته اید . اکنون کمپانی * دست به اقدام ساخت این بازی با نام * کرده است و این را در اختیار کاربران ویندوزفون قرار داده است .ای...