قفل

قفل مکعبی هوشمند، با قابلیت کنترل از طریق گوشی!

در دنیای جدیدی که در حال زندگی هستیم ، فناوری به سرعت کنترل توسط گوشی های هوشمند می رود . در حال حاضر تعداد تجهیزاتی که می توانیم آن را توسط گوشی خود کنترل کنیم روز بروز در حال افزایش است . با ویندوز سنتر همراه...