امروز Thursday 23 May 2019

خرید بلک بری

اخبار

مایکروسافت مشتری اصلی خرید بلک بری

هفته پیش بود که از دوباره شایعاتی مبتنی بر فروش بلک بری قوت گرفت، اما در بین لیست شرکت های احتمالی خریدار مایکروسافت جایگاه اول را به خود اختصاص داده…