تصاویر زمینه، Dark Lumia

زیباساختن صفحه استارت گوشی و یا صفحه ی قفل،گاهی به یکی از دغدغه های کابران ویندوزفونی تبدیل می شود.از این رو نرم افزار های مختلفی وجود دارند که حاوی عکس…