شگفتی

حال که بسته شگفتی ایرانسل #4444* غیر فعال شده اند باید چکار کرد؟

همانطور که می دانید در اواسط تابستان بود که ایرانسل طرح جدید خود که همان کد های شگفتی ایرانسل می باشد و مشترکین با کد #4444* فعال می کردند و این طرح تا آخر فصل پاییز ادامه داشت. در حال حاظر این طرح دیگر موجود ن...