برقرای ارتباط صوتی و کنفرانس اینترنتی با TeamSpeak

TeamSpeak یکی از نرم افزارهای برقرای ارتباط صوتی و کنفرانس اینترنتی میباشد. تیم اسپیک را می توان به عنوان یک نرم افزار حرفه ای و بسیار کاربردی برای کسانی که می خواهند به صورت چند نفره در بازی های اینترنتی شرکت ...