نسخه بتای بازی “Tom Clancy’s The Division”

نسخه بتای بازی “Tom Clancy’s The Division” این ماه راه اندازی می شود، ایکس باکس 1 “فروش فوق العاده یک روزه” ارائه کرد بازی Tom Clancy’s The Division برای مدت…