مایکروسافت صفحه ی نمایشگرتان را از دید اطرفیان محافظت می کند

زمانی که در مکانی در حال استفاده از لپ تاپ یا گوشی هستیم اطرافیانمان دائم حواسشان بیشتر از ما به فعالیتمان می باشند و ممکن است باعث ناخوشایندی ما شود و نتوانیم در آن لحظه به کارمان ادامه دهیم بلاخره هر شخص مسائ...