امروز Monday 27 May 2019

ایرانی

ایرانی

اپلیکیشن Calendar Shamsi آپدیت و به Windows Calender تغییر نام داد

اپلیکیشن Calendar Shamsi تقویم خورشیدی ایرانی را کمتر کسی است که نشناسد. تقویم خورشیدی یا جلالی با امکانات بسیار عالی رابط کاربری بسیار زیبار ,مبدل تاریخ خورشیدی یا جلالی به قمری و میلادی, افزودن یادداشت روزانه و یک سال, افزود هشدار و نمایش بر روی کاشی

ایرانی

اپلیکیشن یونیورسال ایرانی FarsKids آپدیت مجددی را دریافت کرد / ورژن 1.1.3

این اپلیکیشن توسط برنامه نویس رامتین جوکار ساخته و به صورت یونیورسال منتشر شده و FarsKids نام دارد که در تاریخ 03/7/2016 آپدیت و مجدد در تاریخ 3/08/2016 آپدیت مجددی را دریافت کرد و آخرین ورژن آن 1.1.3 شده است.