ویندوز

ویندوز 10 موبایل

یک قدم به مرگ ویندوز 10 موبایل نزدیک‌تر شدیم!

چندین خبر ناراحت کننده این چند روز منتشر شده است که باعث دلسردی کاربران از ویندوز 10 موبایل و مایکروسافت شده است. کاربران می گویند مایکروسافت دست بر روی نابودی…