امروز Sunday 26 May 2019

شایعات

طرح مفهومی نوکیا P1اخبار

انتشار طرح مفهومی شکیل از نوکیا P1

مدتی پیش تصویری از یک گوشی در چین منتشر شد که آن را به نوکیا P1 نسبت دادند؛ اما اکنون طرح مفهومی نوکیا P1 هم اکنون روی اینترنت قرار دارد…