شایعات

طرح مفهومی نوکیا P1

انتشار طرح مفهومی شکیل از نوکیا P1

مدتی پیش تصویری از یک گوشی در چین منتشر شد که آن را به نوکیا P1 نسبت دادند؛ اما اکنون طرح مفهومی نوکیا P1 هم اکنون روی اینترنت قرار دارد…