امروز Monday 22 July 2019

ویدیو/فیلمبرداری

ویدیویی از معرفی قابلیت جدید برنامه Video Stabilization برای دوربین ویندوز۱۰ موبایل

ویندوز ۱۰موبایل ویژگی های بسیار جدید و زیادی  نظیر: API های فراروان برای دوربین پیش فرض موبایل اورده است. یکی از این قابلیت های نرم افزار محور جدید مربوط به برنامه تثبیت کننده ویدیو…