امروز Tuesday 21 May 2019

اخبار ساری تکـ

اخبار ساری تکـ

دومین دوره ی پیش فروش محصول 950 دوسیمکارت مایکروسافت در ساری تک (کاهش قیمت روز دوم)

بسیاری از هواداران لومیا، در پیدا کردن بهترین فروشگاه برای سفارش محصولات مورد نظر خود سردرگم هستند. اینکه آیا می شود به بازار موبایل اعتماد کرد؟ آیا ممکن است گوشی…