امروز Sunday 26 May 2019

داستان

خارجیداستان

داستان کوتاه: خارجی ها هم آدم هستند

خارجی ها هم آدم هستند! هموطن خارجی ام آدمه، دقت کردید چقد ما خارجی ها و ایرانی هایی که در خارج زندگی میکنند رو تحویل میگیریم؟ واقعا چرا اینجوریه؟ آیا…

بی آر تیداستان

داستان کوتاه: بی آر تی

بی آر تی یا همون Bus rapid transit به قولی سامانه اتوبوس های تندرو وسیله نقلیه خوبی واسه غولی مث تهرانه. به صورتی که شما شرق به غرب، شمال به…

آیفون باز هاداستان

داستان کوتاه: آیفون بازها!

آیفون باز ها  کسایی که آیفون دستشون میگیرن دو دسته هستند: دسته اول اونایی که اصن از گجت ها سر درنمیارن! دسته دوم کسایی که خیلی سر در میارن! حالا…