امروز Wednesday 17 July 2019

خارج از محدوده

سهراب سپهریخارج از محدوده

سالگرد وفات سهراب سپهری

سهراب سپهری نقاش و شاعر، 15 مهرماه سال 1307 در کاشان متولد شد. خود سهراب گفته است: “… مادرم می‌داند که من روز 14 مهر به دنیا آمده ام، درست…