بررسی تبلت

نگاهی بر تبلت ویندوزی PIPO W2

شرکت های مختلف دنیا سعی به ساخت تبلت و گوشی های قدرتمند و ارزان قیمت می کنند که رقابت زیادی بین هر شرکت ایجاد شده است . البته این تبلت…