اقتصاد و مدیریت

۷ ویژگی که یک رهبر نباید داشته باشد

ممکن است عجیب به نظر برسد، اما صاحب یک کسب و کار بودن به تنهایی از شما یک رهبر عالی نمی سازد. اگر کارکنان شما نگاهشان به شماست، این مساله…

ثروتمند

ثروتمند ترین های عرصه تکنولوژی

با هم نگاهی می اندازیم به ۱۰ نفر اول ثروتمند دنیا که پولشان را با به راه انداختن کمپانی ها و در راه تکنولوژی به دست آورده اند. اعداد استفاده…