لومیا ۱۵۲۰

شروع به کار مهمترین بخش ویندوزسنتر

آنچه که پس از معرفی یک گوشی در ذهن کاربر سوال میشود بازدهی عملی آن دستگاه است که پس از ارائه جهانی، تزریق به بازار و خرید آنها توسط کاربران آنها، وجود نمایشگاه ها پیش از خرید کمک شایانی پیش از خرید به کاربران ا...