نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

موضوع اخبار جعلی و وب سایت هایی که داستان های دروغین را بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ترویج می دهند، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

گوگل و فیسبوک

ظاهرا گوگل از نمایش این اخبار در موتور جست و جوی خود عصبانی شده، و این در حالی است که فیسبوک هم در طول این مبارزه حجم بالایی از این اخبار را بر روی پلتفرم خود منتشر کرده که از این بابت مورد انتقاد قرار گرفته است.

هیچ کدام از این دو شرکت به طور مستقیم با این گونه سایت ها در ارتباط نیستند، اما هم گوگل و هم فیسبوک در نظر دارند تا فعالیت های این گونه سایت ها را در شبکه تبلیغاتی شان ممنوع کنند.

این موضوع را اولین بار گوگل مطرح کرد و اعلام نمود که تعرفه تبلیغاتی اش به سایت ها و صفحاتی که اطلاعات بد و غلط می دهند و یا اطلاعات در مورد ناشر، محتوای نشر شده، و یا هدف اصلی ارائه محتوا را پنهان می کنند، تعلق نخواهد گرفت، که شامل وب سایت های خبری جعلی می شود.

پس از گوگل، فیسبوک هم بیانیه ای صادر و اعلام نمود که با این گونه سایت ها که نشر دهنده اخبار جعلی هستند برخورد خواهد کرد، چرا که با سیاست های کاری این شرکت در تناقض است.

هدف اصلی دو شرکت از این کار این است که با محدود کردن سایت های خبری جعلی، ضررهای مالی به آن ها وارد نمایند و روند کاری شان را با اختلال رو به رو کنند.

متاسفانه هیچ کدام از این دو شرکت اعلام نکرده اند که برنامه ریزی شان برای شناسایی این وب سایت های خبری و یا اجرای سیاست هایشان بر روی آن ها چگونه خواهد بود. در نتیجه ممکن است که عملیاتی شدن این گفته ها کمی زمان ببرد. از طرفی تا آن زمان، دیگر تب و تاب انتخاب آمریکا نیز فرو کش خواهد کرد و شاید اصلا نیازی به این محدودیت نباشد.

پیوست
منبع: phonearena

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour