نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

خبر خوبی برای شما مشترکین ایرانسل داریم. طی پیشنهادات چندین برابر مکالمه ای که ایرانسل دارد بنا به استقبال بسیار زیاد مشترکین ، شرکت ایرانسل این پیشنهاد ها را تمدید می کند و اکنون پیشنهادات جدیدی را برای مشترکین خود فعال کرده است. برای بررسی بیشتر این خبر با سایت تحلیلی خبری ویندوز سنتر همراه باشید.

توجه داشته باشید این پیشنهاد جدید برای هر سیمکارت متفاوت است و شما می توانید برای دریافت یکی از آن پیشنهادات چند برابری مکالمه کد دستری #1*4444* را از خط ایرانسل شماره گیری نمایید و پیشنهاد مخصوص خودتان را دریافت نمایید. همچنین ممکن است پیشنهادی برای سیم کارت شما نباشد.

 پیشنهاد مکالمه چند برابری
English فارسی
1500T onnet call daily,150T 1500ت مکالمه ایرانسلی1روزه،150 ت
3000T onnet call daily,300T 3000ت مکالمه ایرانسلی1روزه،300 ت
4000T onnet call daily,400T 4000ت مکالمه ایرانسلی1روزه،400 ت
6000T onnet call daily,600T 6000ت مکالمه ایرانسلی1روزه،600 ت
12000T onnet call daily,1200T 12000ت مکالمه ایرانسلی1روزه،1200 ت
17000T onnet call daily,1700T 17000ت مکالمه ایرانسلی1روزه،1700 ت
22000T onnet call daily,2200T 22000ت مکالمه ایرانسلی1روزه،2200 ت
55000T onnet call daily,5500T 55000ت مکالمه ایرانسلی1روزه،5500 ت
3000T onnet call weekly,300T 3000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،300 ت
7000T onnet call weekly,700T 7000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،700 ت
10000T onnet call weekly,1000T 10000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،1000 ت
12000T onnet call weekly,1200T 12000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،1200 ت
25000T onnet call weekly,2500T 25000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،2500 ت
35000T onnet call weekly,3500T 35000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،3500 ت
45500T onnet call weekly,4500T 45000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،4500 ت
55000T onnet call weekly,5500T 55000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،5500 ت
66000T onnet call weekly,6600T 66000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،6600 ت
77000T onnet call weekly,7700T 77000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،7700 ت
88000T onnet call weekly,8800T 88000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،8800 ت
110000T onnet call weekly,11000T 110000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،11000 ت
130000T onnet call weekly,13000T 130000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،13000 ت
220000T onnet call weekly,22000T 220000ت مکالمه ایرانسلی هفتگی،22000 ت
9000T onnet call Monthly,900T 9000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،900 ت
20000T onnet call Monthly,2000T 20000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،2000 ت
30000T onnet call Monthly,3000T 30000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،3000 ت
40000T onnet call Monthly,4000T 40000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،4000 ت
75000T onnet call Monthly,7500T 75000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،7500 ت
110000T onnet call Monthly,11000T 110000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،11000 ت
140000T onnet call Monthly,14000T 140000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،14000 ت
170000T onnet call Monthly,17000T 170000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،17000 ت
200000T onnet call Monthly,20000T 200000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،20000 ت
230000T onnet call Monthly,23000T 230000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،23000 ت
270000T onnet call Monthly,27000T 270000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،27000 ت
330000T onnet call Monthly,33000T 330000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،33000 ت
400000T onnet call Monthly,40000T 400000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،40000 ت
660000T onnet call Monthly,66000T 660000ت مکالمه ایرانسلی ماهانه،66000 ت

نکته :

  • این مکالمه ی چند برابری فقط برای تماس های داخل شبکه می باشد
  • اگر فعال کردید حتما برای استفاده از آن طرح جزیره را اگر فعال دارید با کد دستوری #9*135* غیر فعال نمایید

نظر شما کاربران سایت ویندوز سنتر در مورد این مکالمه چند برابری چیست؟


پیوست

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour