نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

به “ونسا”کمک کنید تا بتواند راه خود را پیداکرده واز کابوس شبانه نجات پیدا کند.شما در این بازی با یک فضای سه بعدی سرو کار دارید،درواقع مسیر بازی بر بروی یک مکعب قرار دارد.شما بایستی با جابجایی هر یال از  این مکعب ونسا را به سمت درب خروجی هدایت کنید.همچنین این بازی دارای ۳۶ مرحله بوده که با جلوتر رفتن دشوارتر می شود.گیم پلی بازی متفاوت بوده و با حرکت گوشی خود نیز می توانید وجوه دیگر مکعب را دیده و مسیر خود را بهتر پیدا کنید.از لحاظ گرافیک این بازی در حد متوسط و صداگذاری آن عالی و متناسب می باشد.

۸f8f6320-e8ff-419c-bf39-c888e11c45fa ۷۲۵a7bc3-b832-4668-97c9-c7b89373647e

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour