نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

طبق آخرین آمارهای ارائه شده، ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران در حالی به ۱۰۱/ ۱۶ درصد می‌رسد که همچنان نیمی از سیم‌کارت‌ها در حالت غیرفعال و خاموش به سر می‌برند.به گزارش «ایسنا» تا پایان آذر امسال در ایران بیش از ۱۵۱میلیون و ۶۸۲ هزار سیم‌کارت واگذار شده که از میان این تعداد تنها ۸۰میلیون و ۶۱۳ هزار و ۸۴ شماره در حالت فعال قرار دارند، اما بررسی تفکیکی شماره‌های واگذار شده از سوی اپراتورهای مختلف گویای آن است که اپراتور اول ارتباطی یا شرکت ارتباطات سیار تا پایان آذر امسال ۱۸میلیون و ۶۱۹ هزار و ۱۸۵ خط دائمی واگذار کرده است.همچنین شرکت ارتباطات سیار ۴۷ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۱۱۲سیم‌کارت اعتباری وارد بازار کرده و مجموع خطوط دائمی و اعتباری واگذار شده از سوی این اپراتور به ۶۵ میلیون و۸۶۵ هزار و ۶۹۷ شماره می‌رسد، اما از میان سیم‌کارت‌های دائمی اپراتور اول ۱۵ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۱۰۸ شماره در حالت فعال قرار دارند.در میان سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول نیز ۳۱ میلیون و ۹۴۴هزار و ۵۵۵ شماره در حالت فعال قرار دارد. به این ترتیب در مجموع ۴۷ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۸۶۳ مشترک فعال برای اپراتور سوم ثبت شده و این‌گونه اعلام شده که ضریب نفوذ همراه اول ۵۹.۲۳ درصد است.

اما اپراتور دوم یا ایرانسل تا پایان آذر سال جاری بالغ بر ۷۹۱ هزار و ۵۷۵ خط دائمی واگذار کرده است. خطوط واگذار شده اعتباری ایرانسل نیز حدود ۷۸ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۵۷۴ شماره اعلام شده است. به این ترتیب در مجموع اپراتور دوم ۷۸ میلیون و ۹۹۷هزار و ۱۴۹ شماره دائمی و اعتباری وارد بازار کرده است که از این میان تعداد خط‌های دائمی فعال ایرانسل ۳۱۴ هزار و ۳۶۳شماره اعلام شده است. همچنین اپراتور دوم ۳۱ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۹۳۵مشترک اعتباری فعال دارد که با این آمار در مجموع تعداد مشترکان فعال دائمی و اعتباری اپراتور دوم به ۳۱ میلیون و ۴۳۶هزار و ۲۹۸ مشترک می‌رسد و ضریب نفوذ 45/ 39 درصد برای این اپراتور اعلام شده است.

اپراتور سوم یا رایتل نیز طی مدتی که از فعالیت آن می‌گذرد ۱۶۲هزار و ۲۳۹ خط دائمی واگذار کرده و تعداد خطوط واگذار شده اعتباری آن به 6 میلیون و ۱۰۴ هزار و ۹۷۹ شماره می‌رسد. همچنین رایتل تا پایان آذرماه سال جاری ۵۵۲ هزار و ۹۴ خط دیتا واگذار کرده که در مجموع تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده این اپراتور به 6میلیون و ۸۱۹ هزار و ۳۱۲شماره می‌رسد.در این میان، تعداد مشترکان فعال دائمی رایتل ۴۷ هزار و ۸۱مشترک اعلام شده و طبق آمارها اپراتور سوم یک میلیون و ۷۷۱هزار و ۶۲۸ مشترک فعال اعتباری در ۱۶۰ هزار و ۲۱۴مشترک فعال دیتا دارد. به این ترتیب مجموع مشترکان فعال اپراتور به یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۹۲۳ نفر می‌رسد. همچنین طبق آمارهای اعلام شده ضریب نفوذ شماره‌های اپراتور سوم به۲.۴۸ درصد رسیده است. طبق این آمارها همچنان حدود نیمی از سیم‌کارت‌های واگذار شده کشور در حالت غیرفعال هستند، حال آنکه نامبرینگ در هر یک از کشورها نوعی دارایی با ارزش حساب شده و از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

منبع: donya-e-eqtesad

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour