نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

این مورد تنها یکی از موارد رسوایی سامسونگ در چند ماه اخیر بوده است، و به نظر می رسد قرار نیست اوضاع از این بهتر شود. غول تکنولوژی کره جنوبی در حال حاضر با رسوایی فساد مالی که موجب استیضاح رئیس جمهور این کشور، پارک گئون های منجر شده است، گره خورده است. برای اطلاع از جزئیات خبر همراه ویندوز سنتر باشید.

پای سامسونگ به پرونده فساد مالی بزرگ کره جنوبی کشیده شد!

پارک یون سو، دادستان ویژه رسیدگی به این پرونده فساد مالی به دنبال گرفتن حکم بازداشت برای جی وای لی نائب رئیس سامسونگ و تنها پسر رئیس این شرکت لی کان هی است، تا کنون آقای سو اثبات کرده است که تعدادی از شرکت های تابعه سامسونگ کمک های مالی گسترده ای به یکی از همکارهای خانم پارک کرده اند. چون سون سیل و دو بنیاد خانم چویی ادعا کرده اند که خانم پارک آز آنها کمک های مالی دریافت کرده تا در مقابل مساعدت های سیاسی اعطا کند.

طبق اظهارات آقای پارک، آقای لی دستور داده کمک های مالی دریافت شده، برای جلب پاسخ مطلوب در رابطه با ادغام دو نهاد وابسته به سامسونگ صرف گردد. مون هیونگ پیو، که در زمان ادغام این دو نهاد مسئولیت وزارت بهداشت و رفاه کره جنوبی را عهده دار بوده است، در حال حاضر از طریق کیفر خواست صادر شده، به خاطر نقشی که در ادغام مذکور داشته است تحت تعقیب قرار دارد.

این اولین بار نیست که پای سامسونگ به پرونده های رشوه خواری و فساد مالی کشیده شده است، اما اگر حکم گناه کاری صادر شود، اولین باری خواهد بود که آقای لی و یا پدرش پایشان به زندان کشیده خواهد شد. و صد البته این مسئله یک لکه ننگ بزرگ برای این شرکت به شمار می آید و مطمئناً صحت یا سقم این مسئله می تواند تاثیر چشم گیری بر رشد یا سقوط سهام این شرکت داشته باشد.

پیوست
منبع: Neowin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour