نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

امروزه دایورت و یا انتقال یک خط به خط دیگری امری ضروری شده است؛ به خصوص برای تلفن های ثابت که بسیار پیش می آید که افراد مختلف هنگام ترک منزل نیاز به دایورت خط به موبایل خود دارند.

روش دایورت خط ثابت به موبایل و خط ثابت دیگر

حتی اشخاصی که بیش از یک خط ثابت دارند برای مثال یک خط برای اینترنت ADSL و یک خط برای مکالمه هنگامی که می خواهند از دو شماره استفاده کنند باید خطی که دارای اینترنت است چون دارای نویز می باشد روی خط دیگر دایورت کنند.

انتقال مکالمه یا دایورت کردن ( Call diverting ): 

با این سرویس می‌توانید هنگامی که با تلفن شما تماس گرفته می‌شود مکالمه را به یک خط دیگر ثابت یا همراه منتقل کنید و عمل دایورت کردن را انجام دهید. این سرویس با هر دستگاه تلفن دکمه‌ای مجهز به سیستم تن انجام شدنی است.
برای این کار شما باید کد زیر را دردستگاه تلفن وارد کنید:

# شماره مورد نظر*21*

و یا

# شماره مورد نظر*57*
بعد از زدن این کد صدایی که می شنوید فرق خواهد کرد ، این یعنی اینکه خط شما دایورت شده است.
برای غیر فعال کردن این سرویس باید باز گوشی رو بردارید (در این حالت باز همان صدای مخصوص شنیده میشود) و بعد از آن

#21#

و یا

#57#

را وارد کنید.
در صورتی که مجدد صدای بوق مخصوص راشنیدید ، گوشی را قطع کرده و مجدد روشن کنید. در این حالت خط شما کاملا از حالت دایورت خارج شده است.

 

همچنین شما می توانید از روش زیر برای دایورت خودکار بعد از 5 بار بوق استفاده کنید:

دایورت بعد از 5 زنگ:

با استفاده از این سرویس شما میتوانید کاری کنید تا بعد از 4 بار زنگ خوردن گوشی و جواب ندادن به گوشی در زنگ 5 ام تلفن دایورت شود روی شماره ای دیگر..
برای استفاده از این سرویس شما باید از کد زیر استفاده کنید:
# شماره موردنظر*65*
طبق معمول برای غیر فعال کردن این امکان باید کد #65# رو وارد کنید.

 

پیوست
منبع: TCI

One Response

  1. سارا

    سلام ، من وقتی *65* رو میزنم لوق اشغال میزنه و نمیتونم ادامه بدم چیکار کنم

    پاسخ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour