نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

تونی شکیب معاون تجارت IoT سیسکو اکنون در حال تطابق با تغییر وضعیت شغلی خود است، وی به عنوان مدیر کل بخش تجارت IoT، به غول ردموند مایکروسافت پیوسته است. همانطور که اشاره کردیم وی پیش از این معاون اینترنت اشیاء سازمان مهندسی راه حل های عمودی همه چیز (Everything Vertical Solutions Engineering) سیسکو و مسئول پیشرفت پلت فرم های IoT بود، وی همچنین به سیسکو و شرکایش در راستای فروش اینترنت اشیاء به روش های خاص کمک می کرد. برای اطلاع از جزئیات خبر همراه ما در ویندوز سنتر باشید.

تونی شکیب

تونی شکیب

در سه سال گذشته، وی رهبری “معماری و فعالیت های مهندسی” برای ایجاد نمونه های اولیه مشتری بخش اینترنت اشیاء سیسکو را عهده دار بوده است، مطابق با هدف سیسکو، سیسکو و رهبران راه حل ها را معتبر ساختند. سیسکو تایید کرده است که شکیب دیگر برای این شرکت کار نمی کند و در صورتی هم که درصدد هستند جایگزینی برای شکیب برگزینند از اظهار نظر در این مورد اجتناب کردند.

ضمناً هیچ اظهار نظری هم از طرف غول ردموند در رابطه با انتصاب آقای تونی شکیب به عنوان مدیر کل تجارت اینترنت اشیاء مایکروسافت مطرح نشده است.

پیوست
منبع: Windowslatest

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour