نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

بارها شده که شما خوابی را دیده اید ولی به کتابی جهت تعبیر آن دسترسی ندارید،بنابراین خوابتان را فراموش می کنید و دیگر هیچ!حال اگر شما خوابتان را تعبیر می کردید ممکن بود عاملی برای پیشرفت در زندگیتان بوده و یا راهنمایی در مسیر زندگی شما باشد.

نرم افزار تعبیر خواب به قلم امام جعفر صادق(ع)،یوسف نبی،دانیال نبی،محمدبن سیرین و … می باشد.این نرم افزار به شما کمک می کند تا هرچه سریعتر به معنا و مفهوم خواب شبهای گذشته تان پی ببرید.با این نرم افزار دیگر معنای هیچ رؤیایی را از دست نمی دهید.

از ویژگی های این نرم افزار:

  • کیبرد فارسی در خود برنامه
  • ظاهری ساده
  • امکان جست و جوی کلمات

۲۰۰۹۰۱b9-44af-43a2-a815-44e80671323e b7042641-07ec-4265-a363-4f599428c80c ad4689c0-5d88-4cac-9598-0f298c08403d

 

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour