نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

حتما همه ی شما بازی خاطره انگیز سوپر ماریو را به یاد دارید.در سوپر ماریو یک لاکپشت بود که ما همیشه باید از شر او خلاص میشدیم.همه ما آن لاکپشت کوچک بیچاره را در بازی سوپر ماریو کشته ایم. لاکپشت بیچاره از این کشتار ها خسته شده،و تصمیم گرقته از دنیای ماریو فرار کند.

شما باید در این بازی به Koopa Troop در فرار کمک کمک کنید. بازی در نگاه اول ساده بنظر می رسد ولی هر چی بیشتر پیش می روید به تمرکز بیشتری نیاز خواهید داشت. مثل بازی Flappy Bird ظاهر بازی، بازی را  آسان نشان میدهد ولی باطن آن  سخت است!

[چگونه بازی کنیم]:

نحوه بازی هم مثل ظاهر آن بسیار ساده است: با ضربه زدن به صفحه نمایش لاکپشت پرش کوتاه میکند و با فشار طولانی دست در صفحه نمایش لاکپشت یک پرش بلند خواهد کرد

*نباید به هیچ مانعی برخورد کنید.حتی اگر روی سر مانع بروید ، باخت میروید (بر عکس ماریو). کنترل حرکت لاکپشت دست شما نیست و لاکپشت به صورت خودکار چپ و راست میرود.

*با پرش کوتاه نمیتوانید از قسمت پایینی به بالایی بروید. پرش کوتاه برای وقتی است که مانع به سمت شما حرکت میکند و شما میخواهید از روی آن با پرش رد شوید ولی با پرش بلند میتوانید از قسمتی که در آن در حال حرکت هستید ، به قسمت بالایی پرش کنید.در ادامه میتوانید این بازی را دانلود کنید.

۳۶d16679-80c8-42f6-ac1c-913098e24f7db6bc065b-6b1a-42f3-9e49-53ec1db74c00f3e1fcd4-3e4b-4acf-bbd5-c25d06c4d19e

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour