نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

اگر از ویندوز ۱۰ نسخه ی ۱۰۰۴۹ در کامپیوتر خود استفاده می کنید باید متوجه نبود قابلیت انتخابموتور جستجوی پیش فرض در مرورگر اسپارتان باشید. البته این بخش در تنظیمات وجود دارد اما در حال حاضر غیر فعال است. با تغییر کوچکی در رجیستری ویندوز توسط یک فایل اجرایی، میتوان این کار را انجام داد، بدین منظور مراحل زیر را دنبال کنید.

برای تبدیل موتور جستجوی پیش فرض اسپارتان به گوگل:

  1. فایل Google.reg را دانلود کنید.
  2. این فایل را اجرا کنید.
  3. اسپارتان را دوباره اجرا کنید.

و برای بازگشت به موتور جستجوی بینگ:

  1. فایل Bing.reg را دانلود کنید.
  2. این فایل را اجرا کنید.
  3. اسپارتان را دوباره اجرا کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour