نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

برای دارندگان گوشی های مختلف موضوع فشار و خم شدن گوشی امری مهم تلقی می شود که بسیاری از گوشی ها در برابر فشار جزئی شکسته می شوند. در این ویدیو که برایتان آماده کرده ایم این شخص با فشار زیادی که با دست به گوشی وارد می کند قصد خم کردن گوشی را دارد اما در آخر می بینیم که در برابر گوشی قدرتمند لومیا ۱۵۲۰ ناتوان می ماند. تماشای این ویدیو را به دارندگان گوشی لومیا ۱۵۲۰ پیشنهاد می کنیم. با ویندوزسنتر همراه باشید.

این ویدیو به درخواست کاربر عزیز “حسین” گذاشته شد.

توجه: ویدیوی بعدی تست گوشی لومیا ۶۴۰ می باشد.

9 Responses

  1. مسعود

    ۱۵۲۰تست چاقو نداره
    ولی همینم خوبه دمش گرم
    من دوستم ماشین از رو ۱۵۲۰ش رد شدتاچش فقط شکست

    پاسخ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour