نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

پس از انتشار شایعاتی مبنی بر برنامه تنظیمات بهبود یافته، حالت نور آبی کمتر، بهبود و توسعه سربرگ ها در Edge و پوشه های برنامه ها در منوی استارت، بیلد 14997 ویندوز 10 قرار است ویژگی های بسیاری را در اختیار همه قرار دهد. با ویندوز سنتر همراه باشید.

ویژگی “Game Mode” در ویندوز 10

گزارش های اخیر حاکی از آن است که قرار است ویژگی “Game Mode” به ویندوز 10 بیاید تا تجربه بهتری بازی بهتری را در ویندوز 10 در اختیار کاربران قرار دهد.

با توجه به توییت WalkingCat، یکی از شناخته شده ترین کسانی که شایعات مایکروسافت را به بیرون منتشر می کنند، به حالت “Game Mode” ویندوز 10 اشاره می کند در بیلد 14997 و با فایل “Gamemode.dll” در پوشه System32 ویندوز 10 بیلد 14997 دیده شده است.

طبق گفته WalkingCat، این بدان معناست که در بیلد 14997، قرار است ویژگی اضافه شود که شما با روشن کردن آن، ویندوز 10 خود را به گونه ای تنظیم کنید که برای بازی مناسب باشد و هنگام بازی، بهترین تجربه را داشته باشید.

بنظر می رسد فعلا این ویژگی فعال نبوده و کار نمی کند، اما ظاهرا مایکروسافت در حال گسترش این ویژگی بوده و در بیلدهای بعدی ممکن است بطور رسمی رونمایی شود. همچنین، هنوز مشخص نیست که ویژگی “Game Mode” قرار است فقط برای بازی هایی باشد که از استور ویندوز 10 قابل دانلود هستند و یا در اختیار همه بازی ها قرار می گیرد.

ما نیز همانند شما منتظر هستیم تا این ویژگی بطور رسمی رونمایی شود تا همه امکانات آن را با هم بررسی نماییم.

پیوست
منبع: onmsft

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour