نام‌نویسی
پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

آنچه که پس از معرفی یک گوشی در ذهن کاربر سوال میشود بازدهی عملی آن دستگاه است که پس از ارائه جهانی، تزریق به بازار و خرید آنها توسط کاربران آنها، وجود نمایشگاه ها پیش از خرید کمک شایانی پیش از خرید به کاربران این دستگاه ها میکند اما این شرایط برای شرکتها مختلف تولید گوشی های هوشمند یکسان نیست به طور مثال مهمترین چالشی که قبل از خرید یک ویندوزفون در ایران وجود دارد نبود نمایشگاهی در جهت بررسی فیزیکی این دست گوشی هاست؛ حال که اشتراک گذاری فیزیکی در شرایط فعلی فراهم نیست بهترین ابزار یک مقاله تحلیلی به دور از هر گونه جهت گیری و تاثیر پذیری از هر گونه عامل بیرونی و درونیست. از این روی تصمیم به ایجاد بخش نقد و بررسی اختصاصی ویندوزسنتر گرفتم تا بتوانم به موارد ذکر شده جامه عمل بپوشانم. در این بخش سلسه مقالاتی ارائه خواهد شد که تا حد بسیاری کاربران عزیز را پیش از خرید توجیه می نمایند و راهنمای خرید هرچه بهتر آنها خواهد شد. حال اشاره ایی به روش این مقالات میکنم؛ این مقالات بیشتر به صورت مقایسه یک بخش از یک گوشی هوشمند با همان بخش از دیگر همتای آن ارائه میشود که به شکل دقیق تری نشان دهنده قیاس بازده آن بخش از دستگاه شود.

پس منتظر باشید…

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed by Nasour Naghipour